U bent niet ingelogd | Inloggen
Kennismaking
Graag stellen wij ons kort aan u voor door middel van deze webpagina.

Onze gemeente behoort tot de Hersteld Hervormde kerk. Iedere zondag komt de gemeente samen in de Zuiderkerk. De gemeenteleden van de Zuiderkerk komen uit het Westland en aangrenzende gemeenten. Wat ons aan elkaar verbindt dat is de Bijbel, het Woord van God. De Bijbel leert ons wie wij zijn, maar ook wie God wil zijn voor ons. Daarom staat de prediking van het Woord in onze gemeente centraal. Naast de prediking is er een actief gemeenteleven. Zo nemen de verenigingen, kinderclub, catechisaties, ouderen- en ziekenbezoek en informele bijeenkomsten een belangrijke plaats in.

Wij geloven in één God, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Iets van God zien wij in de schoonheid van de natuur, maar veel meer maakt God van Zichzelf bekend in de Bijbel. De Bijbel laat ons zien dat God de mens goed heeft geschapen. God wil dat de mensen Hem vrijwillig dienen en lief hebben. Maar door ongehoorzaamheid aan God is de mens een vijand geworden van God. Het gevolg is dat ieder mens vanuit zichzelf van God vervreemd is. Daarbij staan we door onze verkeerde woorden, gedachten en daden, schuldig tegenover God. De gevolgen daarvan zijn ontstellend, zowel voor dit aardse leven, maar niet minder ernstig voor ieders eeuwige bestemming.

Die schuld, waarmee ieder mens tegenover God staat, kan worden vergeven, waardoor er weer vrede met God mogelijk is. Daarvoor heeft God Zijn eigen Zoon naar deze wereld gezonden, om de straf te dragen vanwege de zonde, en zo Gods toorn tegen de zonde weg te nemen voor een ieder die in Jezus Christus geloofd. Wie God vindt, vindt het eeuwige Leven en eeuwige blijdschap en vreugde in God.
© 2024 Hersteld Hervormde Gemeente Monster - 's Gravenzande | Alle rechten voorbehouden